Träning skyddar mot stress, hjälper vid depression men också förlänger utvecklingen av neurodegenerariva sjukdomar såsom Alzheimers. Det är ffa att motion ökar storleken på hippocampus (som är viktig för att lagra in minnen men också skyddar mot stress) samt ökningen av antalet kopplingar till prefrontala cortex (pannloben som hjälper oss med arbetsminne, svårare kognitiva funktioner, omdöme, planering, strukturering, uppmärksamhet, problemlösning, våra livsmål och värderingar).

Vid stress påverkas dessa två områden negativt och vi känner därför av funktionsstörningar såsom koncentrationsproblem, planering och minnesproblem. När hippocampus storlek minskar vid stress så ökar amygdalas storlek. Amygdala är en klump med cellkärnor som aktiverar känslor. Vid stress får vi en ökad känslighet för ångest, irritation och oro vilken är en direkt följd av amygdalas ökade känslighet.

Det är alltså inte konstigt att du mår dåligt och blir deprimerad vid stress. Motion har lika stark effekt som antidepressiva. Varför inte maximera? Kanske behövs medicin; rådfråga din läkare? Använd medicin, motion samt terapi för att må så bra som du kan vid utmattning.

Dela gärna med dig av dina erfarenheter!
https://www.facebook.com/TED/videos/10160545401360652/