fbpx

Att leva i en relation är inte alltid så enkelt. Olika faktorer såsom stress, kommunikationsproblem kan leda till konflikter. En vanlig missuppfattning om parterapi är att parterapi alltid handlar om att få en relation att fungera. Det är inte alltid så. Om en part är osäker på relationen jobbar vi endast på kommunikation och förståelse. Målet är alltid att kunna få empati för varandra och bättre kommunikation. Ibland träffar jag också mamma-dotter eller hela familjekonstellationer i relationsterapi.

Relationsterapi handlar i första hand om kommunikation och förståelse plus en dos självmedkänsla

Jag erbjuder par- och relationsterapi för dig som vill fördjupa din relation. Jag hjälper er att bättre kunna hantera problem, förbättra kommunikation och förståelse för varandra. Jag hjälper er att bekräfta och lyssna till varandra och tillsammans kan vi arbeta mot ett hälsosammare förhållande. Parterapin går att kombinera med enskilda sessioner och det går bra att ta dom både före, under eller efter parterapin. Men även vuxna syskon eller föräldrar och vuxna barn som har svårt att prata med varandra kan komma till familjerådgivning för samtal.

 • HBTQ, Parterapi riktar sig till alla typer av par – oavsett ålder eller sexualitet.
 • NPF-vänlig relationsterapi och parterapi

När behövs parterapi?

Par söker sig till terapi av olika anledningar. Det kan vara att

 • fördjupa relationen
 • om behovet av intimitet är olika mellan partnerna
 • öka förståelse både till sig själv och partnern
 • lära er att kommunicera empatiskt
 • förebyggande terapi inför att bli föräldrar eller inför andra stora förändringar
 • ni vill känna mer närhet eller har olika behov av närhet
 • ni har bestämt er för att separera och vill ha hjälp att få ett bra slut på förhållandet
 • ni har barn med speciella behov som tar mycket energi från relationen

Parterapi riktar sig till alla typer av par, oavsett ålder eller sexuell läggning. Även andra familjerelationer såsom mor/dotter kan gå i parterapi. Ett par som går i terapi brukar oftast träffa en terapeut mellan 5-15 gånger beroende på vilken typ av problem paret har och vilka framsteg som görs under och mellan sessionerna.

Hur skiljer sig parterapi från individuell terapi?

Parterapi fokuserar på förhållandet och relationen emellan er men det betyder inte att vi bortser ifrån individuella problemen under sessionerna. Vid behov kan kombinera parterapin genom att träffas individuellt för att få ytterligare hjälp att arbeta med dom egna problemen som påverkar relationen. I parterapi är terapeuten en guide som hjälper er att bekräfta och möta varandra.

Vad kan du förvänta dig under sessionerna?

I parterapi träffas vi var 2a-4e vecka beroende av ert behov. Jag ser gärna att vi bokar in 4 tillfällen till på vårt första möte. I den första sessionen får ni berätta om er själva och varför ni har valt att söka er till terapi. Vad som diskuteras under sessionerna varierar beroende på vilka problem ni har. En viktig del är dock kommunikationen mellan er och ni kommer att hitta nya och mer förstående sätt att kommunicera mellan varandra. Du kommer att kunna lära dig att få mer förståelse för din partner.

Vad behöver ni tänka på?

Jag ser gärna att ni bägge vill gå i parterapi. Om en part är mycket ovillig är det svårt att få en förändring i relationen. Det krävs en del jobb från er bägge och ni kommer att eventuellt få med uppgifter att göra hemma mellan sessionerna. För parterapi finns en avbokningsregel på 48 timmar annars utgår full betalning. Kan ni inte närvara pga sjukdom finns alltid en möjlighet att ta sessionen via telefon.

Fungerar parterapi?

Forskning pekar på goda resultat för par som söker sig till parterapi. Studier har visat att de flesta som går i parterapi uppger att det har haft en positiv inverkan på deras förhållande.

När är det dags?

 • Vänta inte för länge.
 • Har ni bråkat om samma saker under lång tid? Känns det som ni inte förstår varandra?
 • Känner du dig ledsen och nedstämd när du tänker på relationen?
 • Har ni upplevt svek eller otrohet?
 • Har ni glömt bort varför ni föll för varandra?

Då kan ni behöva någon utifrån som ser er bägge och hjälper er att kommunicera.

15 skäl att söka hjälp

1. Då man bråkat om samma sak tio gånger och inte kommer vidare,
2. Då barn, föräldrar och vänner kommenterar ert förhållande. De har bevisligen sett något.
3. Då du undviker att lyfta frågor av rädsla för konflikt alltför ofta.
4. Förväntningar, där vi utgår från att vi tänker likadant, och bristande kommunikation som ofta yttrar sig i konflikter om pengar eller otrohet.
5. När det finns svårigheter hos par att hantera olikheter.
6. När man har olika anknytningsmönster.
7. När det förekommit otrohet.
8. Låsta positioner i relationen, som när samarbete och samverkan inte fungerar.
9. Om man ofta är ledsen eller arg i sin relation.
10. När man inte får sina behov tillgodosedda.
11. När man känner att man själv inte beter sig schysst.
12. När man inte uppnår den närhet man vill.
13. När man har upplevelse av att relationen inte är bra, att den inte utvecklas.
14. När man gör varandra illa.
15. När det finns en anspänning i relationen, att man inte kan slappna av.

Källa: Mattias Lundberg och Charlotte Henschel