fbpx

Sorg skapar eftertanke av vad som är viktigt i livet. Sorg kan också ge en ensamhet, hopplöshet, tomhet, otrygghet, besvikelse, trötthet och nedstämdhet. Det finns olika typer av sorg och dom tar olika mycket energi av oss. Nedan finns en stress-skala som kan visa olika saker i livet som ger oss stress där make eller makas död ligger högst och skilsmässa på andra plats.

Sorg är en reaktion på en förlust och många försöker hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Obearbetad sorg kan leda till att vi håller tillbaka våra känslor. Vi kan inte välja att stänga av jobbiga känslor. Resultatet blir att vi stänger av alla känslor och det gör det svårt för oss att även känna lycka. Sorg är en stress för oss precis som mycket annat. Stress gör att vi stänger av våra känslor samt förstärker oro och ångest. Går vi med mycket stress under en längre tid kommer vi dessutom att öka storleken på vårt känslocentrum Amygdala i hjärnan som gör oss mer och mer känsliga för oro och ångest. Därför är det viktigt att bearbeta sorg och arbeta med stressen i våra liv.

Att uppleva sorg är en naturlig känsla. Det finns en rädsla att tala om sorg i samhället och många tror att tiden läker allt. Stoppar vi undan sorgen och trycker ned känslorna så bearbetas inte sorgen. Den ligger kvar. Alla helgons dag tillåter oss att sörja och minnas dom vi inte har kvar i livet.

Det finns 4 faser i en sorgebearbetningsprocess
1. Acceptans:
Att få fullständig insikt att personen är död och inte kommer att återvända. Det kan därför vara viktigt att vara med på en begravning.
2. Upplevelse av smärta: Det är nödvändigt att bejaka och arbeta sig igenom smärtan annars kommer den att visa sig genom fysiska symtom. Motsatsen här är att förneka och att inte känna.
3. Anpassning: Att anpassa dig till ett liv utan den älskade. Du behöver anpassa dig i det dagliga livet, ditt inre samt andligt. Ditt inre handlar om hur du definierar dig själv, din självkänsla och självförtroende. Andligt handlar om att du kanske har förlorat din riktning i livet, meningen med livet och kontrollen över ditt liv.
4. Att hitta en plats för den döde i ditt känslomässiga liv – en plats som gör det möjligt att fortsätta leva fullt ut.
Jag förlorade min pappa när jag var 5 år gammal. Jag fick inte följa med på begravningen och på den tiden pratade man inte om döden med barn då man inte trodde att barn sörjde och förstod. Tur att det har ändrats i vårt samhälle! Det tog lång tid innan jag förstod att han var död utan jag trodde att han skulle komma tillbaka. Min sorg har tagit lång tid att bearbeta men idag så har jag min pappa med mig. Han är med mig på mina lyckliga stunder, då jag är ledsen och i min vardag. Jag känner mig aldrig ensam. Jag har min pappa och jag har mitt lilla flicka dvs mitt inre barn och dessa två följeslagare finns med mig alltid.

Nedan finns stress-skalan som visar olika saker som ger oss olika mycket stress i livet. Du ser att det är både positiva och negativa saker som ger oss en stress. Hur mycket ser du på siffrorna till höger där ju högre siffra – ju mer stress. Denna lista bygger på forskning av Thomas Holmes och Richard Rahe 1967. Har du fler saker som har hänt under ett års tid så påverkar det din hälsa. Får du över 300 poäng har du en stor risk att det påverkar din hälsa medan under 150 har du en liten risk för att bli sjuk. Tänk på att det har hänt en del sedan forskningen gjordes och kanske har du en högre grundnivå av stress 2017 än 1967? Det är fler och fler som blir sjuka av stress…

Sorgebearbetningsövning – Ett fullbordansbrev
Vad har sorgen orsakat för smärta hos dig? Är det saker som inte är utredda med personen som har dött? Observera att du kan också skriva till en person som fortfarande lever som t ex till din exman/kvinna. Fullbordan innebär inte att du glömmer den du älskade. Vad vi fullbordar är vår relation med smärtan som förlusten orsakade.

Du fullbordar relationen till smärtan, förlusten genom att uttrycka det som är ofullständigt mellan dig och personen. Ett fullbordansbrev kommer att hjälpa dig med allt det obearbetade som har hänt i relationen fram till idag. Vi kan i terapin komma fram till det som du behöver bearbeta samt att sätta ord på din sorg. Du kan ta farväl till det som är ofullständigt. Du kan säga farväl till smärtan som du förknippar med denna relation, såsom förhoppningar, ouppfyllda drömmar och förväntningar.

Här är en mall

Hej pappa (använd det namn/tilltal som bäst beskriver personen)
Jag har sett över vår relation och jag har upptäckt en del saker som jag vill säga till dig.
Pappa, jag ber om ursäkt för. ..
Pappa, jag ber om ursäkt för …
Pappa, jag ber om ursäkt för …
Pappa, jag vill att du ska veta …
Pappa, jag vill att du ska veta …
Pappa, jag vill att du ska veta …

Avsluta brevet på ett tydligt sätt där ordet farväl är viktigt. Det kan t ex vara
“Jag älskar dig, Jag saknar dig. Farväl pappa”
“Jag går nu och jag släpper taget om smärtan. Farväl pappa”

Jag vill påpeka att texten i ett fullbordansbrev är viktig och ska tas på allvar. Ta gärna hjälp att reda ut vad du ska skriva i brevet med en terapeut. Mallen för detta brev är inspirerat ifrån Sorgebearbetningskurs – Programmet för Sorgebearbetning.