Det finns flera olika tillvägagångssätt som kan underlätta för dig om du har svårt att säga ifrån. Här beskriver vi några vanliga tekniker för detta syfte:

1. Be om tid

Det första du bör göra i en situation där du vill säga nej, men känner dig osäker, är som just nämnts, att klargöra för dig själv vad du egentligen vill. Ett sätt att göra detta är att be om tid för att fundera. Du kan också använda denna teknik om du känner att du behöver tid för att hitta bra formuleringar eller träna innan du säger ifrån till den andra personen.

Om du inte vet vad du vill kan det vara bra att fundera över följande frågor under betänketiden:

 • Hur lång tid kommer det att ta?
 • Vad kommer att hända omjag säger nej?
 • Är det något j ag måste avstå från om j ag tackar ja?
 • Vill jag verkligen det här? Ligger det i linje med mina mål?
 • Vilka fårdelar/nackdelar finns det med att tacka ja eller nej?
 • Behöver j ag veta något mer innan j ag tar ställning?

Börja med något enkelt

Om det finns en speciell person som du känner att du har svårt att säga nej till så är det kanske inte så lämpligt att börja sätta gränser för just den personen. Börja istället med att säga nej till någon som inte känns så hotande, någon som har lätt att respektera ett nej. Ju mer du tränar, desto svårare situationer kommer du att klara av. Spara det värsta till sist.

2. Upprepa dig

När någon ber dig om något som du absolut inte vill, är allt du behöver göra faktiskt att säga nej. Du har egentligen inga som helst skyldigheter att förklara varför du inte vill göra det personen ber dig om. Du har lika stor rätt att säga ifrån som alla andra om det är något du inte har lust med.

Inom kognitiv beteendeterapi finns en teknik som kallas “den trasiga grammofonskivan”, och som går ut på att helt enkelt upprepa sitt nej envetet och på samma sätt, tills personen slutat argumentera. Du övar då in en kort fras som du sedan använder när någon försöker övertala dig till något du inte vill:

 • Skulle inte du kunna ta hand om det här?
 • Tyvärr, den här gången måste jag säga nej!
 • Men du är ju så bra på det, och jag har ingen möjlighet själv.
 • Tyvärr, den här gången måste jag säga nej!
 • Men de andra gillar ju verkligen när det är du som kommer!
 • Tyvärr, den här gången måste jag säga nej!
 • Men varför kan du inte ställa upp?
 • Tyvärr, den här gången måste jag säga nej!

Det finns även en annan variant av denna teknik där du också upprepar i stort sett samma sak hela tiden, fast med andra ord. I exemplet ovan skulle det kunna se ut så här:

 • Skulle inte du kunna ta hand om det här?
 • Nej, jag har tyvärr ingen möjlighet att ställa upp den här gången.
 • Men du är ju så bra på det, och jag har ingen möjlighet själv.
 • Jag är ledsen men det går faktiskt inte nu.
 • Men de andra gillar ju verkligen när det är du som kommer!
 • Jag kan tyvärr inte ta på mig det den här gången.
 • Men varför kan du inte ställa upp?
 • Tyvärr, den här gången måste jag säga nej!

Genom att inte hitta på ursäkter riskerar du inte att bli övertalad. Dessutom ger du inte utrymme för att bli ifrågasatt – något som annars lätt kan skapa skuldkänslor.

Det är dock inte alltid detta fungerar. Vissa personer ger sig helt enkelt inte fårrän de fått en förklaring till varför du inte kan göra det de ber dig om. Här följer några förslag som kan göra det lättare för dig att säga ifrån och för personen att acceptera ditt nej i dessa lägen:

Klargör för personen att du uppskattar att ha blivit tillfrågad:

“Tack för att du frågar, men … ” eller  “Jag uppskattar verkligen att du tänkte på mig men…”

Bekräfta den andra personens behov och önskningar:

“Jag vet att det är viktigt för dig men … ” eller “Jag förstår att du verkligen behöver … “

Ge en tydlig förklaring eller orsak till att du inte kan säga ja:

“Jag måste … hälsa på min mormor … deklarera … förbereda inför mötet imorgon”

Om möjligt, hjälpa personen att hitta en lösning på problemet genom att t.ex. föreslå hur han eller hon kan göra istället. Var dock aktsam på att inte ta på dig ansvaret och göra personens problem till ditt eget.

3. Öka din bestämdhet gradvis

I de flesta fall fungerar det bra att börja med att lugnt och sakligt säga sin mening:

“Tack för att du frågar men jag har tyvärr inte tid för mer styrelsearbete just nu”

Om personen fortsätter att insistera är det bästa att ge ett kortare, mer bestämt svar.

“Nej, jag kommer inte att ta på mig mer arbete”

Om inte det fungerar måste du öka din bestämdhet ytterligare.

“Nej, tyvärr, du får fråga någon annan”

Du bör självklart undvika att låta aggressiv eller fientligt inställd.