fbpx

En av tio har långvarig smärta, är du en av dem?

 • Behöver du hjälp för att må bra och få mindre smärta?
 • Känns livet meningsfullt?
 • Lyssnar du på kroppen?
 • Hur ser du på dig själv?
 • Vad har du för tankar om din smärta?
 • Är du beredd att göra en förändring?
 • Stresshantering

Du kan ha din smärta men du behöver inte lida av den

Jag har själv erfarenhet av svåra smärtor och har hittat nya vägar och har inga smärtor alls idag. Jag blandar kunskap från stresshantering, studier och egna erfarenheter. Nu påstår jag inte att alla kan få bort sin smärta helt men alla kan minska sitt lidande. Lidande är våra tankar och känslor om smärtan. Jag har en medicinsk bakgrund och arbetar idag som samtalsterapeut med över 10 års erfarenhet med människor med stress- och smärtproblematik. Jag har också ingått i paneldiskussioner inbjuden av läkemedelsbolag för att diskutera smärta. Jag har hållit i föreläsningar och smärthanteringskurser men idag arbetar jag enbart med individuella sessioner som bygger på djupgående förändringar.

Lidandet är våra känslor som är associerade med smärtan och den kan vi arbeta med

Du kommer att lära dig att prioritera dig själv och tänka om. Du är inget offer utan du kan lära dig att få kontrollen tillbaka. Genom individuell smärtterapi kommer du att lära känna din smärta och minska ditt lidande. Du kommer att kunna leva ett rikt och meningsfullt liv. Du kommer att lära dig olika beteenden för att möta smärtan och du kan leva ditt liv i linje med dina livsvärden. Du kan hitta fler stunder av glädje och våga ha ett liv fyllt med meningsfulla aktiviteter. Vi fokuserar på dina möjligheter och vad som hindrar dig att leva fullt ut.

 • Du kommer att se på din smärta med nya ögon
 • Du behöver inte styras av din smärta
 • Du kommer minska ditt lidande och få mer energi
 • Du kommer att kunna leva mer medvetet och harmoniskt
 • Du kommer att kunna leva mer hälsosamt
 • Du kommer att vara snällare mot dig själv
 • Du kommer att kunna leva i nuet i närvaro

När vi har en smärta under en längre tid är det lätt att känna att vi har tappat kontrollen och känna att det är smärtan som bestämmer över oss. Vi kan ge upp och bli passiva men det finns massor att göra!

Här är några områden som vi kan arbeta med:

 • Vad är smärta och vad är dina erfarenheter
 • Tankar om smärta, smärtpersonlighet och hur kan vi påverka smärtan. Hur ska vi hushålla med energi, få avslappning och balans.
 • Mindfulness, andning, övningar
 • Acceptans, ACT.  Vilka är våra behov och tankar
 • Stress och smärta, Beteendeförändringar, aktiv/passiv vila
 • Värderingar, hur vill du leva ditt liv
 • Livsförändring, vilja och vad är din potential.
 • Självkänsla

Vid individuellt arbete kommer vi anpassa efter dina erfarenheter, dina behov och det arbetssätt som passar dig.

Smärtprocessen i flera steg

Smärtprocessens steg kan vara en väg att gå. Vi tar vid där du behöver hjälp och stöd.