fbpx

Svara ja eller nej i enlighet med hur du känner. Svara ja, också om det stämmer lite grann. Svara nej om det inte stämmer särskilt bra eller inte alls

 1. Jag lägger märke till detaljer i min omgivning
 2. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig
 3. Jag är känslig för smärta
 4. Vissa dagar när det händer mycket runt mig har jag behov av att dra mig undan till en tyst mörk plats för att få vara ifred och vila
 5. Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein
 6. Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka dofter, grova textilier och sirener i närheten
 7. Jag har ett rikt och invecklat inre liv
 8. Oljud får mig att må dåligt
 9. Konst och musik berör mig djupt
 10. Jag är en samvetsgrann person
 11. Jag blir lätt förskräckt och hoppar ofta till
 12. Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort
 13. När människor inte trivs i sin fysiska miljö vet jag för det mesta hur detta ska åtgärdas så att det blir mer behagligt (som att ändra belysningen eller föreslå en annan sittplats)
 14. Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt
 15. Jag anstränger mig särskilt för att inte begå misstag eller glömma saker
 16. Jag är noga med att undvika våldsamma filmer och tv-program
 17. Jag blir uppjagad när mycket försiggår runt omkring mig
 18. Jag reagerar starkt på hungerskänslor – de påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga
 19. Förändringar i mitt liv bringar mig ur jämvikt
 20. Jag förnimmer och uppskattar fina och subtila dofter, smaker, ljud och konstverk
 21. Jag lägger stor vikt vid att undvika situationer som gör mig upprörd eller överväldigad och inrättar mitt liv därefter
 22. När jag måste tävla mot någon eller utföra något under iakttagande blir jag nervös eller osäker och presterar mycket sämre än jag annars skulle ha gjort
 23. Som barn betraktades jag som känslig eller blyg av mina föräldrar eller lärare

Så tolkar du testet: Svarar du ja på tolv eller fler av frågorna är du förmodligen en högkänslig person. Men inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör basera ditt liv på det. Du kanske har svarat ja på endast en eller ett par av frågorna, men om dessa ja stämmer oerhört bra kan det också vara befogat att du kallar dig högkänslig.