fbpx

Vill du också få balans i livet, hitta dig själv och minska din stress?

balansilivet

 

 

 

 

 

 

 

Kursen är på 6 alt 8 gånger, 2h vardera. Balans i livet handlar om att hitta balans mellan livets alla delar. Varje kurstillfälle innehåller både teori, praktik samt en efterföljande meditation med samma tema.

Kursen innehåller ämnen såsom: Konsten att säga nej, Mindfulness, Prioriteringar, Självkänsla, Hur påverkar ditt förflutna dig?, Hur vill du leva? etc

Jag har tidigare haft workshops i balans i livet på andra platser runt om i Stockholm, och nu är det dags för en balanskurs.

Jag är är diplomerad samtalsterapeut med en basutbildning i interaktiv psykoterapi och diplomerad coach enligt ICF standard. Jag använder mig av psykosyntesen som grund. Psykosyntesen ser människan som en helhet där fokus ligger på det friska hos var och en. Mitt tillvägagångssätt leder i riktning mot personliga insikter, din innersta vilja och jag stödjer dig att agera utifrån vem du är och vad du vill.

Mina specialisering är balans i livet, smärt- och stresshantering, mindfulness, självkänsla och acceptans. 

Balans handlar om många saker, bland annat förmågan att sätta gränser, bygga upp självkänsla, vara i nuet, minska stress, lära känna sig själv, fundera ut vilka förväntningar vi har på oss själva, lagom motion och sömn osv. Kursen är upplagd med olika teman vid olika tillfällen 

Kurspresentation Balans i livet 1
1. Empatisk kommunikation – konsten att säga nej
2. Hur ska du kunna prioritera och planera?
3. Hitta din passion!
4. Självkänsla
5. Stress- och utmattning
6. Mindfulness

Kurspresentation Balans i livet 2
1. Hur påverkar ditt förflutna dig idag?
2. Vad har vi för olika roller? Delpersonligheter
3. En sund själ och en sund kropp
4. Hur sätter jag mål och hur når jag dit?
5. Våra relationer. Ensam är stark?
6. Avslappningstekniker
7. Förväntningar på oss själva och andra
8. Vem är du?

Pris: 800kr/kurstillfälle inkl moms
Är ni en grupp på minst 6 personer kan jag komma till er.

Balans i livet 2 är en fristående fortsättning på kursen.

Maila mig för intresseanmälan karin@grundler.se