fbpx
“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate” Carl Jung

Områden där samtalsterapi kan hjälpa

 • Du mår dåligt utan att egentligen veta varför
 • Du känner dig stressad eller är utmattad
 • Du har svårt att hantera intryck eller har en högkänslighet
 • Du upplever problem i dina relationer
 • Du vill få bättre självkänsla
 • Du vill få en bättre förståelse för autism och ADHD hos anhörig.
 • Du vill komma vidare i livet och veta vad som är viktigt för dig
 • Du har svårigheter som du inte kan hantera
 • Du känner dig vilsen och vet inte vad du har för framtid
 • Du vill leva i närvaro med dina nära och kära
 • Du har en fysisk eller psykisk smärta som du inte kan hantera
 • Du har svårt att se dina möjligheter utan fastnar dina begränsningar
 • Du längtar efter glädje och harmoni
 • Du behöver prata med någon som verkligen lyssnar utan att värdera

Människan är en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar. Samspelet avgör hur du mår psykiskt och fysiskt. Detta är grunden i psykologin som den italienske psykiatern Roberto Assagioli skapade för närmare 100 år sedan. Han kallade den Psykosyntes. För att nå samspelet används tekniker från psykoanalys och medicin till filosofi, andlighet och modern vetenskap. Ett helhetstänk för personligt, mellanmänskligt, organisatoriskt och systemiskt växande.

Psykosyntesen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet

Psykosyntes är en praktisk psykologi med fokus på det friska hos var och en. Istället för att se svårigheter, medvetna eller omedvetna, som begränsande, ser vi brister och tillkortakommanden som utvecklingspotential. Terapeutens verktyg/teknik hjälper dig identifiera mål och syfte med ditt liv. Antar du utmaningar längs din väg utvecklas du personligen. När du förstår varför du beter dig som du gör, har du möjlighet att omsätta insikter i praktiskt handlande.

Viljan är ett centralt begrepp i psykosyntesen. Att identifiera dins olika överlevnadsstrategier, s k delpersonligheter, iaktta dem under trygga samtalsformer och acceptera livet sådant det faktiskt är, är några andra viktiga delar i terapin. Psykosyntesens arbetssätt leder i riktning mot personliga insikter, din innersta vilja och stödjer dig att agera utifrån vem du är och vad du vill.

Psykosyntesen kallas ofta för ”en psykologi med själ”. Psykosyntes är ett förhållningssätt och attityd till livet, ett sätt att närma sig en helhet, en sätt för personlig utveckling där kärleken intar en viktig roll.

Här kan du läsa mer om psykosyntes.

Psykosyntesterapi

Går på djupet och strävar efter långsiktighet
Får ta tid, även om det ibland kan gå snabbt
Arbetar med t ex metaforer och andra kreativa uttryck för att nå djupare kunskap
Ger dig möjlighet att bli den som styr – du blir dirigenten i din egen orkester.

“Psykosyntesen är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för de som vägrar att bli slavar för sina inre spöken eller yttre påverkan, för de som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är besluta att bli herrar över sina egna liv.”
Roberto Assagioli

psykosyntesförbundet
Medlem i psykosyntesförbundet