fbpx

Livshjulet

Det är ett verktyg för att få en visuell bild av ett nuläge där du kan se vad du behöver förändra. Om du tänker livet som ett hjul som ska rulla. Genom att analysera nuläget så kan du se vart obalanserna sitter och därifrån kan du gå vidare.

Hur ser ditt liv ut idag? Här nedan ser ni en ring/hjul med tårtbitar.

1. Välj ut åtta områden som du känner är viktigast för dig just nu. Här nedan finns exempel på områden du kan välja:

Kärlek, Vänner/relationer, Familj, Bostad, Ekonomi, Fritid, Daglig sysselsättning, Egen tid, Personlig utveckling, Fysisk hälsa, Motion, Kost, Sömn, Själslig hälsa, Eget ansvar för ditt liv, Tillit till dig själv, Tillit till livet, Tillfredsställelse, Upplevelse av meningsfullhet, Självkänsla, Glädje och lycka, Inre trygghet, Leva i nuet, Mod och styrka, Dina val och handlingar.

Tänk inte för länge vilka områden du ska välja. Ta de som känns mest just nu. Skriv ned dessa åtta i de olika tårtbitarna.

2. Bedöm hur pass nöjd du är idag i vardera bit. Är bitarna fyllda till 100% belåtenhet? Känn efter och färglägg från navet och utåt. Ju längre ut mot yttre gränsen du kommer, desto nöjdare är du.

3. Välj ut två områden där du är minst nöjd. Gör en handlingsplan för dessa två delar. Skriv ned två mål. Hur ska du nå dit? Vilka förändringar behöver du göra? Vem kan hjälpa dig? Kan du redan idag planera din vardag annorlunda?