fbpx

Enligt forskning lägger dom flesta 80% av tankarna i dåtid, 10% i nuet och 10% i framtiden. Dåtiden kan vi inte påverka vilket kan skapa både hopplöshet och energilöshet. 

Den enda tiden du kan påverka är nuet. I detta ögonblick har du handlingsfrihet. Det handlar om att stanna till i det mellanrummet från att vi får en impuls tills dess att vi gör en handling av impulsen. Vad var det för impuls? Irritation, ledsenhet, ilska, ångest? Vad var det som hände? Vad är det för behov du har just nu? Var det ett behov i nutid såsom hunger, trötthet eller kanske ett behov som du hade behövt som barn som kom fram såsom behovet av uppmärksamhet eller bekräftelse? Brister från ditt förflutna kan ligga kvar som starkare behov som vuxen. Du kan ha ett extra behov av bekräftelse i din nuvarande kärleksrelation om dina föräldrar inte har kunnat ge dig det.
Våra känslor är inte våra fiender. Dom finns alltid där av en anledning. Det är anledningen och förståelse som vi behöver. Då kan vi antingen göra något åt situationen eller arbeta på vår acceptans att dom finns där. Kanske är det ett behov som du inte kan ta hand om just nu i denna sekund? Känslorna berättar vad vi behöver. Det handlar inte om att kontrollera känslorna utan acceptera att dom finns där. Genom att hitta en vänligare attityd mot dina känslor kan du också hitta din självmedkänsla och vänlighet mot dig själv.

Självmedkänsla handlar om att vara mindre dömande mot oss själva. Genom förståelse hur vi fungerar och en tro att vi kan påverka våra liv mår vi helt enkelt bättre. Om vi har en tro att “Jag är impulsiv” eller “Jag är en sån som inte kan sätta mig innan det är perfekt städat” osv så förstår vi inte att vi har en förändringspotential. Vi kan förändra vår kropp med bra kost och träning och förstås kan vi ändra vårt inre också med en annan typ av träning. Vi kan lära oss att bli mer kärleksfulla, mindre dömande, inte hetsa upp oss, bli mer nyfikna, mindre defensiva. Du kan träna dig i att se det bästa i dig och andra.  Vi har ett val i många situationer. Vad väljer du? Med hjälp av att vara i nuet kunna känna in vad du vill och kunna göra medvetna val. 

Det första vi arbetar med i terapi är att bli medveten om dig själv. Om du inte är medveten kan du inte göra något åt det. Sen påbörjas arbetet med att förändra sätt att se på dig själv och göra förändringar mot ett fantastiskt liv. Mitt mål är att du inte ska behöva mig längre och att du ska leva ett bra liv där du tar medvetna val, njuter av livet och får in saker i ditt liv som du mår bra av. Du har ett val! Kram på er!