fbpx

Längtar du efter något annat i ditt liv men vet inte hur du ska nå dit? Då kan jag hjälpa dig!

Vad är coaching?

Processer att frigöra och utveckla människors potential.

Det är en kommunikationsform som främjar handling och inlärning – på ett personligt och yrkesmässigt plan – genom att medvetandegöra, utmana och motivera.

Coachens ansvar:
1. Utforska, klargöra och arbeta med det klienten vill uppnå
2. Uppmuntra klienten till egen utforskning och egna upptäckter.
3. Ta fram klientens egna lösningar och strategier.
4. Hålla klienten ansvarig.

Coaching är ett samlat begrepp för alla sätt att frigöra människans potential, att ta fram det bästa hos dem.

1. Öppna för möjligheter (klienten blir mer medveten om sina möjligheter och lösningar, få starkare hopp/optimism och enklare inse att han alltid står inför ett val)

2. Främja egna svar, motivation och förpliktelse (sätta ord på tankarna, hitta egna svar och använda känslorna som en viktig informationskälla. Motivation till förändring bygger på inre motivation. Klienten förpliktar sig att nå de mål han själv ställer upp och tar ansvar för dem).

3. Undanröja hinder (synliggöra och undanröja hinder som står mellan utövaren och handling. Svåraste motståndaren är ofta vi själva. Coachen speglar tillbaka tankarna vilket gör det lättare att veta vad man vill. Man kan göra det undermedvetna medvetet så vi slipper styras av det.)

4. Ge stöd, fokus och drivkraft (hjälpa klienten att se vart han ska rikta sin uppmärksamhet)

5. Skapa resultat (think outside the box)

Coachingens tankesätt
•svaren finns inom oss
•fokus på lösningar och möjligheter
•livet påverkas av självuppfyllande profetior (om man ser vardagen som full av möjligheter, hittar man också bevis för att så är fallet)

Den perfekta coachingrelationen:

Engagerad coach – Tillit, Ömsedidig respect, Mod – Engagerad Klient