Om vi får in mer stunder av kärlek i våra liv ökar vi vårt välmående. Kärlek präglas av ömhet, tillgivenhet och samhörighet. Kärlek kan vara riktad mot en annan människa men kan också riktas t ex mot konst, natur eller ett djur. Kärlek kan också riktas mot sin egen person.

Hur skulle ditt liv ändras om du ser att du är den viktigaste personen i ditt liv och att du verkligen älskar dig själv precis som du är?

En känsla av kärlek kan uppnås med vem som helst såsom en medmänniska i mataffären eller en god vän. Denna typ av kärlek är dock inte så stark så att vi knyter an till varandra såsom vi gör med vår kärlekspartner. Men om vi öppnar upp oss och gör oss mer mottagliga för kärlek så får vi ett rikare liv och mer välmående.

Vi använder hjärnans spegelneuroner och därmed får vi en känsla av samhörighet. Vi får ett påslag av oxytocin som ger både lugn och välmående. Våra stressnivåer går ner och vi känner oss inkluderade och trygga i vår omgivning.

Hur tränar du upp förmågan att känna kärlek?

1. Sakta ned och bli mer medveten.
För att öva på förmågan att känna kärlek behöver du närvaro och öppenhete och uppmärksamhet för att uppleva ögonblick av möte med en annan människa. Öva att ta dig tid att granska naturen, smaka på maten du äter och se det vackra.

2. Visa dig själv omtanke genom att använda dina egna motgångar
Alla upplever ibland jobbiga tunga känslor och har motgångar i sina liv. Lägg märke till din inre monolog när du upplever en motgång. Brukar du gräla på dig själv eller brukar du ge dig själv en extra omtanke och vänlighet? Påminn dig själv att du såsom alla andra upplever ibland en känsla av motgång och det är just dessa erfaranheter som gör dig mäsnlig. Låt dina smärtsamma upplevelser ge dig ett annat perspektiv att känna gemenskap med andra människor. Vi är alla mänskliga.

3. Lägg märke till andra människor
Vad får du för intryck hur andra människor mår? Ser eller känner du av att andra människor ibland mår dåligt eller är uppfyllda av stress? Undersök om du kan skapa en varm känsla inom dig själv och tänka stöttande tankar om dessa främlingar. Den person du hjälper är dig själv i den här övningen. Din förmåga till att se och känna empati och värme gentemot andra.

4. Dela andras glädje
Nu ska du fortsätta att uppmärksamma andra människor och reflektera över deras glädje. När du ser ett leende, engagemang eller lättsamhet så försök att relatera till personens känsla och i hemlighet (eller öppet) glädjas med främlingen. Att uppskatta andras glädje öppnar för fler möjligheter att uppleva kärlek och värme i ditt eget liv.