Har du svårt att ta emot ett beröm, säga nej eller stå upp för dig själv?

Gör du det som förväntas av dig istället för att göra det du vill? Du behöver kanske bättra på din självkänsla? När vi tar emot beröm så blir vi istället förlägna. Det dom säger vet vi inte riktigt säkert om det stämmer. Vad har du för tankar om dig själv? Fundera lite vad du säger till…