Om vi ritar din livslinje. Till vänster är den dag du föds och till höger är den dag du dör. Hur lång tid har du kvar? Är det hälften som krysset visar eller är det mindre? Vad är viktigt för dig? Hur vill du leva ditt liv? Vem vill du vara i dina relationer?
Vad skulle du göra om du vaknade en dag och du visste att smärtan (fysisk eller psykisk) skulle försvinna. Hur skulle du då leva ditt liv?

Vill du prenumerera på mitt nyhetsbrev? klicka här