Smärthanteringskurs på djupet

Du kan ha din smärta men du behöver inte lida av den. En djupgående kurs på 6 månader där du får ett rikare och innehållsrikt liv. Du kommer minska ditt lidande och få mer energi. Kursstart 14 december.

Kursen ges också individuellt efter dina behov.

smärthantering

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.