Därför fungerar högintensiv träning

Mitokondrierna är de små kraftverken i cellen som producerar energi. Ju fler mitokondrier, ju mer energi produceras och ju piggare blir vi. I en ny forskningsartikel i PNAS har de visat att det är ökningen av fria radikaler vid högintensiv träning som gör att kalciumkanaler bryts ner i muskeln och därmed stimulerar nybildningen mitokondrier. Detta gör muskeln starkare…