Det är ett mänskligt basbehov att bli bekräftad. Bekräftelse handlar om att man i ord och handling visar sin medvetenhet om – och acceptans av – en annan människa. Det behöver inte betyda att man håller med denna människa, ger henne rätt eller tycker att hon är bra. Det betyder att man ser henne som hon är. Att ge bekräftelse är inte att värdera eller att döma. Det handlar mer om att försöka förstå. Att helt förstå hur en annan människa har det är omöjligt. Avsaknad av inre bekräftelse leder till en jakt på yttre bekräftelse, en jakt som ofta slutar i utmattning. En hälsobefrämjande åtgärd är därför att minska jakten på yttre förståelse och i stället lägga kraft på att öka sin inre förståelse och att bekräfta sig själv. Man kan inte förlita sig på att man får den bekräftelse man behöver från sin omgivning. Därför behöver man lära sig att bekräfta sig själv, dvs. åstadkomma inre bekräftelse. Man behöver ta sig själv på allvar, uppmuntra och stötta sig själv i sina strävanden att skapa livsmening. Om man har förmågan att ta hand om och bekräfta sig själv ökar man sin förmåga att stå ut när livet är svårt. Då kan man förhindra att svårig­heterna övergår i ett lidande. En människa som kan bekräfta sig själv är mer positivt inställd, mer motiverad och kan tänka bättre. Hon lär sig lättare av sina erfarenheter och ökar sin förmåga till insikt och att lära in nya färdigheter.

En människa som sällan blir bekräftad, bekräftar sällan andra. Om du lär dig att bekräfta andra så får du själv bekräftelse. Det ökar i sin tur förutsättningarna för att du ska ta sig ur en låst situation. Du ökar din självrespekt när du bekräftar dig själv, men även när du bekräftar andra. En människa som kan bekräfta sig själv och andra skapar goda cirklar omkring sig.

Värkstadsbloggen – www.varkstaden.se/blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.