fbpx

Behöver du eller ni hjälp med ert barn eller anhörig med autism eller ADHD. Jag har stor erfarenhet att hjälpa och stödja både individer och familjer. Boka ett enskilt samtal eller parsamtal, vad som passar dig bäst. Jag har också egen erfarenhet av anhörig med autism.

  • Du vill få en bättre förståelse för autism och ADHD hos anhörig.
  • Du eller ni behöver stöd i familjen med ert barn med NPF-problematik.
  • Du har själv ADHD eller autism och vill förstå dig själv bättre och kanske jobba med din självkänsla.
  • Du behöver prata med någon som kan förstå dig.