fbpx

Jag erbjuder par- och relationsterapi för dig som vill fördjupa din relation. Jag hjälper er att bättre kunna hantera problem, förbättra kommunikation och förståelse för varandra. Jag hjälper er att bekräfta och lyssna till varandra och tillsammans kan vi arbeta mot ett hälsosammare förhållande. Parterapin går att kombinera med enskilda sessioner och det går bra att ta dom både före, under eller efter parterapin. Men även vuxna syskon eller föräldrar och vuxna barn som har svårt att prata med varandra kan komma till familjerådgivning för samtal.

När behövs parterapi?

Par söker sig till terapi av olika anledningar. Det kan vara att

 • fördjupa relationen
 • om behovet av intimitet är olika mellan partnerna
 • öka förståelse både till sig själv och partnern
 • lära er att kommunicera empatiskt
 • förebyggande terapi inför att bli föräldrar eller inför andra stora förändringar
 • ni vill känna mer närhet eller har olika behov av närhet
 • ni har bestämt er för att separera och vill ha hjälp att få ett bra slut på förhållandet
 • ni har barn med speciella behov som tar mycket energi från relationen

Parterapi riktar sig till alla typer av par, oavsett ålder eller sexuell läggning. Även andra familjerelationer såsom mor/dotter kan gå i parterapi. Ett par som går i terapi brukar oftast träffa en terapeut mellan 5-15 gånger beroende på vilken typ av problem paret har och vilka framsteg som görs under och mellan sessionerna.

Hur skiljer sig parterapi från individuell terapi?

Parterapi fokuserar på förhållandet och relationen emellan er men det betyder inte att vi bortser ifrån individuella problemen under sessionerna. Vid behov kan kombinera parterapin genom att träffas individuellt för att få ytterligare hjälp att arbeta med dom egna problemen som påverkar relationen. I parterapi är terapeuten en guide som hjälper er att bekräfta och möta varandra.

Vad kan du förvänta dig under sessionerna?

I parterapi träffas vi var 2a-4e vecka beroende av ert behov. Jag ser gärna att vi bokar in 4 tillfällen till på vårt första möte. I den första sessionen får ni berätta om er själva och varför ni har valt att söka er till terapi. Vad som diskuteras under sessionerna varierar beroende på vilka problem ni har. En viktig del är dock kommunikationen mellan er och ni kommer att hitta nya och mer förstående sätt att kommunicera mellan varandra. Du kommer att kunna lära dig att få mer förståelse för din partner.

Vad behöver ni tänka på?

Jag ser gärna att ni bägge vill gå i parterapi. Om en part är mycket ovillig är det svårt att få en förändring i relationen. Det krävs en del jobb från er bägge och ni kommer att eventuellt få med uppgifter att göra hemma mellan sessionerna. För parterapi finns en avbokningsregel på 48 timmar annars utgår full betalning. Kan ni inte närvara pga sjukdom finns alltid en möjlighet att ta sessionen via telefon.

Fungerar parterapi?

Forskning pekar på goda resultat för par som söker sig till parterapi. Studier har visat att de flesta som går i parterapi uppger att det har haft en positiv inverkan på deras förhållande.

När är det dags?

 • Vänta inte för länge.
 • Har ni bråkat om samma saker under lång tid? Känns det som ni inte förstår varandra?
 • Känner du dig ledsen och nedstämd när du tänker på relationen?
 • Har ni upplevt svek eller otrohet?
 • Har ni glömt bort varför ni föll för varandra?

Då kan ni behöva någon utifrån som ser er bägge och hjälper er att kommunicera.

15 skäl att söka hjälp

1. Då man bråkat om samma sak tio gånger och inte kommer vidare,
2. Då barn, föräldrar och vänner kommenterar ert förhållande. De har bevisligen sett något.
3. Då du undviker att lyfta frågor av rädsla för konflikt alltför ofta.
4. Förväntningar, där vi utgår från att vi tänker likadant, och bristande kommunikation som ofta yttrar sig i konflikter om pengar eller otrohet.
5. När det finns svårigheter hos par att hantera olikheter.
6. När man har olika anknytningsmönster.
7. När det förekommit otrohet.