fbpx

Anställd

  • Använd ditt friskvårdsbidrag för stresshantering
  • Be din arbetsgivare om samtal med mig såsom “Förebyggande behandling” eller “Rehabilitering”

Egen företagare

Aktiebolag

Du är anställd i ditt företag och du tillsammans med dina anställda kan utnyttja avdragsgilla avdraget “Förebyggande behandling och rehabilitering”. Du kan också utnyttja ett eventuellt friskvårdsbidrag för stresshantering.

Läs sidan 11-14 om friskvårdsbidrag samt sidan 25-27 i SKV M 2016:25, Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2017 https://www4.skatteverket.se/download/18.634233415abef173dd491f/1493730299008/SKV+M+2016_25.pdf

Enskild firma

“Avdrag får göras för utgifter för arbetslivsinriktad rehabilitering och
förebyggande behandling om åtgärderna syftar till att
du ska kunna fortsätta ditt arbete”.

Läs sidan 10 SKV 295 utgåva 21 “Skatteregler för enskilda näringsidkare” : https://www.skatteverket.se/download/18.5c1163881590be297b5bc25/1484743805792/skatteregler-for-enskilda-naringsidkare-skv295-utgava21.pdf