Med anledning av Coronavirusets framfart ber jag er som misstänker att du eller närstående kan vara smittad av Coronavirus vänligen kontakta mig så kan vi ta ditt samtal på Skype, FaceTime eller telefon istället. Det handlar om dig som uppvisar förkylningssymtom särskilt med feber och torrhosta. Nu hjälps vi åt att minimera spridning av viruset!

Covid-19 (coronavirus Disease 2019) ger ett eller flera av följande symtom:

  • torrhosta
  • feber
  • andningsbesvär.

Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig förkylning. De kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

En del får svårare besvär, som lunginflammation.

Källa: 1177