Covid-19 uppdatering

Uppvisar du inga symtom och är inte i någon riskgrupp kan vi fortfarande träffas. Vi kommer dock inte kramas (tyvärr 😉 samt hålla lite avstånd. 

För dig som är i en riskgrupp, jobbar inom vården och träffar sjuka eller vill undvika sociala kontakter finns det en lösning. 

Jag har haft många samtal online. Både samtalsterapi, Coaching och parterapi vilket fungerar fantastiskt bra. Det innebär att vi träffas via Skype, FaceTime eller telefon.

Information om Covid-19

De symtom på Covid-19 som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.