Om mig

Samtalsterapi

Jag erbjuder

Samtalsterapi och Coaching i Täby, Stockholm city samt online

Jag erbjuder samtalsterapi i Stockholm vid livsförändringar, stress, smärta, relationsproblem, utmattning, oro samt för den högkänsliga (HSP). Vill du lära dig närvaro i vardagen, känna harmoni eller hitta dig själv? Tänk om du slapp känna oro, rädsla, ångest, skuldkänslor och irritation. Hur skulle ditt liv se ut då?

Kontakta mig direkt eller boka en tid online:


karin@grundler.se, 070-4607722


“Så viktigt det är att känna sig trygg med den person som man ska samtala med. Karin  tar emot lugn och leende och hennes blick talar om att hon ser mig. Hon följer lyhört mina tankegångar och kommenterar/frågar så det blir lätt att komma vidare, men också att stanna upp inför något som jag kanske inte själv har insett betydelsen av. Det är befriande att våga överlämna sitt innersta till någon som förstår värdet av att helhjärtat vara där och kunna ta emot. Då blir hjälpen som störst.”

Här kan du läsa fler referenser


Enskilda samtal – samtalsterapi och coaching

Relationer
Samtalsterapi för högkänsliga (HSP)
Att lära dig hur du ska hantera livet och svårigheter
Hitta din inre längtan och drömmar
Se vilka möjligheter du har
Bygga upp din självkänsla och självmedkänsla
Prioritera det som är viktigt för dig
Att leva i nuet och njuta av livet
Smärthantering – Vill du lära dig leva med en smärta utan att lida av den?
Stresshantering
Acceptans


“Genom att bli vän med alla dina sidor och acceptera dig själv som du är kan du nå din fulla potential. Du är unik”

Mina kurser


Medlem i psykosyntesförbundet
psykosyntesförbundet

Jag är diplomerad samtalsterapeut som inkluderar en basutbildning i interaktiv psykoterapi (steg 1) och diplomerad coach enligt ICF standard. Jag använder mig av psykosyntesen som grund men lägger också till KBT, ACT, relationell- och schematerapi vid behov. Psykosyntesen ser människan som en helhet där fokus ligger på det friska hos var och en. Jag hjälper dig att identifiera mål och syfte med ditt liv. Mitt arbetssätt leder i riktning mot personliga insikter, din innersta vilja och jag stödjer dig att agera utifrån vem du är och vad du vill.

Jag har en fil.mag. i molekylär cellbiologi och började min bana inom hjärnforskning. Min vändning blev då jag fick en utmattningsdepression med svåra smärtor 2002 och började fokusera på mig själv och min vilja istället för att vara utifrånstyrd. Jag håller idag i kurser och föreläsningar för att inspirera andra. Idag kan kan kombinera mina medicinska kunskaper med de psykologiska. Hos mig kan du lära dig att leva i nuet, känna lycka och styra ditt liv. Min specialisering är balans i livet, smärt- och stresshantering, mindfulness, självkänsla och acceptans.
Jag håller i individuell coaching och samtalsterapi samt grupper, workshops, föreläsningar och kurser.

Kontakta mig


Jag har en egen youtubekanal! Följ mig gärna: